MOOC: el paper del video

Índex:

1. Introducció
2. Tipus de video
3. A tenir en compte
4. Visió d'altres cursos sobre videos docents
5. Eines
6. Altres referències externes

0. UNA NOTA PRÈVIA

Aquest no és un curset sobre com capar bon video ni sobre com editar-lo. És un tema conceptual sobre el paper del video en un MOOC, i amb diversos consells pràctics per fer-los de forma eficient. Fer fàcil l'elaboració d'un video contribueix decisivament a la sostenibilitat del muntatge d'un MOOC.

Hi ha quatre fases en l'elaboració de qualsevol video:
Planificació - Gravació - Edició - Publicació
En la vida real moltes vegades la primera i tercera no existeixen, la segona es simplifica al màxim (apunta i grava), i la quarta és prèmer una tecla (penjar a YouTube o Vimeo)

1. INTRODUCCIÓ

Des de fa un parell d'anys, amb (a) l'increment d'ample de banda residencial i mòbil, (b) la transformació dels telèfons mòbils en smartphones, (c) la facilitat de gravar contingut, i (d) la disponibilitat il.limitada i de franc d'espai a Internet, el video ha esdevingut un element clau de la Internet i de la Web 2.0. Des de llargs videos documentals, fins a videoclips promocionals viralitzants.

El video és un element clau als MOOC. Naturalment hi ha altres documents més estàndard, com PDF (textos amb possibles imatges i taules), presentacions tipus Powerpoint, etc. Però és el vídeo el que dóna més força a un curs massiu obert online.

Naturalment el primer que vé al cap és si un video aporta quelcom de valor afegit a un text o a una presentació. Dependent del cas, potser sí o potser no, però alguna cosa deu aportar, perquè el número de videos disponibles que ensenyar qualsevol cosa, per petita que sigui, no para d'augmentar. Avui en dia, més que no pas consultar manuals, es va a youtube i es cerca per una paraula o tema clau.

Veure la cara de qui parla, i sentir la seva veu, proporciona un sentiment de proximitat i en molts de casos crea un increment d'interès pel tema que s'estudia. Per una altra part, el seu ritme sovint lent fa que l'adquisició de coneixements pugui fer-se de forma més relaxada. Per la mateixa raó, hi ha situacions en què és preferible, per a determinades persones, rebre la informació en format tipus text.

Així com un text o presentació és editable indefinidament, un video és difícil de modificar, i si es fa es nota. Això el posa en desavantatge respecte del text o presentació feta amb "diapositives", que són reutilitzables. El video és difícilment reutilitzable, i n'és més conforme va passant el temps. Així i tot, si es guarden les gravacions originals (clips), poden ser reutilitzades amb posterioritat.

Fins fa poc, editar un video a partir de diversos clips era feixuc. En canvi, noves eines, tant vinculades a ordinadors com amb tabletes, i fins i tot smartphones, permeten la creació de videos amb un esforç relatiu (vegeu
How to Record Screencast Videos on your iPad or iPhone). Tot plegat fa que la producció de video es pugui fer actualment d'una forma autònoma, sostenible i de fet divertida.

Per fer videos per a MOOC (o Moodle, o per a qualsevol activitat formativa), és possible que la institució proporcioni equipament i suport tècnic localitzat en un entorn fisic determinat. Ara bé, en un MOOC hi ha molts de videos curts, cosa que fa feixuga la tasca de fer servir equipament institucional, a part de poder haver-hi limitacions d'horaris i dates. El nostre punt de vista és que un petit equip docent que vulgui fer videos per a MOOCs ha de tenir una capacitat autònoma, fent servir equipament relativament barat. Els videos han de tenir una qualitat mínima, però tampoc no han de ser candidats a cap premi de curmetratge, cadascun.

I fonamental: abans de crear un video, cal fer un guió, pensar què es dirà (excepte que sigui un PPT comentat, en què això ja s'ha fet en generar el PPT).

2. TIPUS DE VIDEO

Encara que formalment podem considerar-ho un video "de youtube", en funció del seu procés de producció en tenim varis tipus:

El creat directament a partir de l'edició de clips gravats amb una càmara.

El creat a partir d'una gravació del que passa a l'ordinador (per exemple, comentant una presentació PPT)

El creat per utilitats que afegeixen so a una presentació PPT

El generat per alguna aplicació sobre tablet (exemple: videos de @juanmemol com aquest)

Del primer tipus, podem considerar com a mínim:
- Bust parlant aïllat (selfcasting)
- Bust parlant a un cantó, amb diapositives PPT a l'altre
- Bust parlant sobre un fons obtingut per efecte Chroma.
- Petit reportatge-videonotícia
- Diàleg o debat entre vàries persones
- Els tres primers poden considerar-se com a vídeos expositius

Els creats a partir de gravar el que passa a l'ordinador, si és PPT, és una presentació videocomentada (screencasting)

I pel que fa al video en sí...
- Han de ser curts, i contenir només una idea o unes poques idees
- Sol demanar-se que siguin de qualitat HD (alta definició)

3. A TENIR EN COMPTE

3.1 L'EXPERIÈNCIA DE LA C4D

A la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG disposem de diferent equipament i programari:
- Càmara de fotografia DSLR que grava video HD
- Microfon direccional acoblat a la càmara de fotos, i si cal a una altra entrada d'àudio
- Càmara senzilla no professional de video HD
- Càmara zenital per gravar experiments i projectar documents
- Càmara de fotos/video senzilla que grava video HD
- Paret folrada de paper vert per fer Efecte Chroma
- Tamborets, taules, altres estris
I naturalment, els membres de la Càtedra tenen smartphones que graven video en qualitat HD.

Com que estem a favors del programari lliure, mirem de combinar la utilització de sistemes operatius propietaris (MAC OSX o Windows) amb el sistema operatiu lliure Linux (Ubuntu)

Un cop gravat un clip de video, es guarda per duplicat en dos discos externs USB. No perdeu mai el que heu gravat!! Feu dues còpies al menys de tota creació.

L'edició de video es fa amb el programa IMovie en diversos ordinadors MAC amb sistema operatiu OSX Mavericks (gener 2014). Podem també fer servir OpenShot d'Ubuntu (més aviat senzill) o Kdenlive (més complex)

La gravació de presentacions PPT videocomentades es fa amb Quicktime (Mac OSX) o RecordMyDesktop (Ubuntu)

Els subtítols els posem generant un fitxer SRT i pujant-lo a YouTube seguint les instruccions adequades.

Com que tot el que fem mirem de tenir-ho en llicència lliure Creative Commons, ens cal música també lliure. Per a això, en cerquem a Jamendo.

Ah! per convertir d'un format de video a un altre format... fem servir WinFF a Ubuntu. Atenció: potser haureu d'instal.lar els còdecs d'àudio AC3.

3.2 CONSELLS

Gravació de video: hi ha webcams de qualitat. A vegades la d'un portàtil va bé. Actualment (gener 2014) una GoPro amb wifi pot ser una bona càmara complementària.

L'Efecte Chroma. proporciona un plus de qualitat i de versatilitat als videos.

Cal posar un clip introductori o imatge al principi del video, i un altre al final, si es pot.

Els bustos parlants amb imatges d'una presentació solen ser poc vistosos.

Sentir bé què diu qui parla és MOLT IMPORTANT. Un bon so és tant o més important que una bona imatge. Si falla el so, fallarà el video.

No cal tenir més d'una càmara per fer un video. Actualment barrejar "in situ" les imatges de diverses càmeres demana tenir un equipament car. És millor, si es pot, repetir una escena amb la mateixa càmara, des d'un altre punt de vista.

No és convenient barrejar marques de càmeres, perquè proporcionen petites diferències de color i textura. Si es fan servir diverses càmeres en un video, és millor fer servir el mateix tipus de càmara (iphone, android, tablet, dslr, càmara senzilla de fotos-video, etc.)

Teleprompter: en el cas de "bust parlant", o per exemple quan es grava un video per introduir un tema o lliçó, es pot preparar una presentació PPT amb lletra ben grossa que contigui, frase a frase, el que s'ha de dir. Llavors algú pot anar passant la presentació, al ritme de qui parla (una mica avançat). També es pot projectar en una pantalla darrere la càmara, davant de qui parla. O bé es pot deixar escrit el guió en una pissarra o cartolina. Hi ha també programes de teleprompter, però el seu automatisme fa que la velocitat de qui parla no sigui paral.lela a la del programa. Hi ha aplicacions descarregables a l'ordinador, i d'altres "online", com per exemple
http://www.cueprompter.com

Podeu veure el nostre espai on gravem videos amb Chroma, al blog del futur curs MOOC sobre màgia i ciència "Magia, Ciencia y Secretos Confesables", http://magcimooc.net

Pla de gravació: un cop planificat el curs MOOC i pensat quin OER es farà per a cada submòdul, elaborem un full de càlcul amb les dates aproximades de gravació del material de cada vídeo, i de les persones que s'hi implicaran, juntament amb la seva ubicació i altres necessitats. Això permet agrupar en un sol dia o en un període determinat la gravació de material, que pot ser editat amb tranquil.litat posteriorment.

4. LA VISIO D'ALTRES CURSOS SOBRE VIDEOS DOCENTS

Buscant a la xarxa no costa gaire trobar cursos específics sobre l'elaboració de videos de caire docent. Més enllà de les recomanacions pràctiques que proporcionem basades en l'experiència de la c4d, és interessant conèixer el que diuen professionals de l'edició de video.

Curs COMA de la UNED "Mini-vídeos docentes modulares: un elemento crítico en el diseño de un MOOC (2ª ed.)" https://unedcoma.es/course/mini-videos-docentes-modulares-un-elemento-crit-ii/ que a més està associat a la plataforma OpenUpEd http://www.openuped.eu

Vegeu la introducció al curs a https://www.youtube.com/watch?v=WAkMmZdVGpk En particular, fixeu-vos en el mòdul de creació pròpiament dit, a la llista de reproducció de youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLTZ0RhyaDMNu7w83nBJEMJuBkO1yL4Xi_

Curs "DIGA 160 Video Production" de la World Education University http://www.theweu.com EL procés d'inscripció a la WEU és molt lent! Cal respondre un qüestionari molt llarg http://courses.theweu.com/pages/courseinfo/index.php?id=337

5. EINES

Algunes ja les hem esmentades a l'apartat 3.

A part de tenir el video a YouTube com a repositori d'espai il.limitat, hi ha serveis a Internet que proposen interessants variants en les presentacions videocomentades. Per exemple, SlideShark proporciona una forma molt fàcil de compartir una presentació videocomentada per a tabletes i mòbils d'Apple. De la mateixa empresa, Brainshark fa que es pugui anar directament a una diapositiva concreta d'una presentació videocomentada. Knovio és una altra utilitat d'aquest tipus.

El mateix YouTube permet editar videos (sempre és més farragós, però segur que amb el temps arribarà a ser molt senzill). Fan servir Adobe Premiere Express.

També es pot fer un video a partir de fotos amb transicions espectaculars... entre d'altres, per exemple, hi ha Animoto.

6. ALTRES REFERÈNCIES

Vegeu l'etiqueta "video" del blog http://edunoming.wordpress.com i del blog http://edunomia.net

En particular:
Fent videoclips per a un MOOC: alguns consells bàsics
How Do We Make Online Education More Than Video Lectures?