Promoguem el MOOC!

Des del títol fins la presentació en video, el nostre MOOC serà valorat per quants estudiants s'hi apunten, quants l'acaben, i el que en diuen a la xarxa. I tindrà èxit, abans de res, perquè el fem atractiu i rellevant, no pas només interessant.

Un MOOC és un curs massiu, és a dir un curs amb molts més estudiants que no pas un curs reglat normal a la Universitat. Per això, abans de res cal tenir estudiants que s'hi inscriguin. En un tema anterior, ja s'ha tractat de com fer que els estudiants mantinguin l'interès pel curs, i que hi hagi poc abandonament. Però primer cal que l'existència del propi curs arribi als potencials interessats.

Nota: Aquí us expliquem algunes idees d'un MOOC DIY (do it yourself). Naturalment en un MOOC que formi part d'una estratègia d'una universitat, la politica pot ser ben diferent.

L'existència del curs, en un món ple d'informació, serà complicat de fer arribar. La millor manera, avui mateix, és de formar part de les grans plataformes de MOOCs, que són les primeres interessades en tenir estudiants. Per exemple, formar part de l'oferta de MiriadaX facilita la seva difusió en tot l'àmbit llatinoamericà. Formar de coursera, significa ser visible per a una bona part del món que té com a referent el sistema d'educació superior anglosaxó. No serveixen els canals habituals de promoció de màsters i graus, ja que els usuaris són força diferents. Això no vol pas dir que calgui descuidar-los, naturalment.

Aquest tema, encara que sigui curt, ens permet donar algunes pistes senzilles de com promoure el nostre potencial MOOC.

Per promoure el curs, cal abans de res una consideració fonamental: cal

Tenir un títol atractiu i fer atractiu cada tema o mòdul

El curs MOOC el podem autohostatjar, fer servir eines disperses i muntar nosaltres mateixos el curs, o fer servir plataformes existents (per exemple, Coursera o MiriadaX). Llavors, la primera promoció del curs la fa la pròpia plataforma:

La pròpia plataforma promou el curs

Els MOOC fan servir la xarxa. Ara bé, al menys al nostre entorn immediat, al territori proper, en fires de tota mena (per exemple, internacionals de formació superior):

Promoure el curs amb eines clàssiques: tríptics, paper, pòsters, etc.
Demanar a la institució implicada que el promogui amb les eines genèriques de què disposa

Cal explicar bé en què consisteix el curs! Per això és bo deixar clar que darrere el MOOC hi ha persones, els professors, i hi ha idees, el temari o lliçons:

Presentar el curs en video, donar a conèixer l'equip de professors

Cal descriure clarament en què consisteix el curs, què en pot esperar un participant, i quina feina se li demanarà (i també les habilitats digitals que cal, i com és la plataforma). Com més expectatives s'ofereixen, i més trobin els estudiants que s'aparta el contingut real del promogut, més abandonament hi haurà. És clar que cal fer promoció del curs, però també és bo ser francs en el que una persona en pot esperar. Perquè tot queda, i serà fàcil ser blanc de crítiques, si el que s'ofereix no lliga amb la realitat.

Els MOOC fan servir la xarxa... per això és fonamental tenir clar quin és el públic destinatari principal, i arribari de la forma més eficient i global:

Promoure el curs per les xarxes socials

Fer video viralitzant (cita a eMOOCs2014 EPFL: la part més Hollywoodiana del curs!)

Per què no fer un videoclip de 20 segons? Aquí potser és on invertir una mica de pressupost, si n'hi ha, és bo. Ja hi haurà temps de fer videos autoproduïts. Si el videoclip és atractiu, es difondrà per la xarxa.

Muntar un blog

La nostra experiència és que sempre és bo tenir un sistema de notícies sobre el curs. El MOOC és un instrument d'una cosa millor: tot un projecte relacionat amb el camp de coneixement que és abordat al curs. Per això, per exemple, nosaltres vam crear http://magcimooc.net per al futur MOOC de màgia i ciència: com gravem els videos, quan començarà, presentacions personals del professorat, alguns jocs de motivació, etc. Més endavant, durant el curs MOOC, aquest blog pot acompanyar l'activitat que hi hagi dins de la plataforma.

Tenir compte i hashtag de twitter

Tenir pàgina de facebook i d'altres xarxes socials

Twitter (i facebook) són places públiques on les persones interactuen. Feu servir el mateix hashtag que per al curs (en definitiva: el curs MOOC que munteu ha de tenir una etiqueta). Aquest propi curs és "23clausmooc", i per això a twitter fem servir #23clausmooc. Al futur curs de màgia i ciència fem servir #magcimooc i hem creat el compte @magcimooc i el web http://magcimooc.net.

Cerqueu un identificador que no estigui agafat i que identifiqui clarament el curs!

Un consell addicional per al video viralitzant o el video de presentació: els participants són persones, i els agrada saber què en diuen altres persones. Llavors, què millor que saber que n'opina la gent que ja ha passat pel curs o que ha estat estudiant nostre en ocasions anteriors? Per això us suggerim

Oferir testimonis d'edicions anteriors del curs, de precedents o d'altres cursos del mateix equip

En resum: ser proactius!

Consells:
Promoure el curs a l'avenç de l'inici, al menys 2-3 mesos abans de començar.
No deixar de promoure'l duran la pròpia impartició del curs, la gent s'hi va apuntant.
Fer un video viralitzant de 20-30 s i un video de presentació de 3-4 minuts.
Tenir una identificador únic i informatiu.
Conèixer l'entorn en el qual esteu situats: formeu part d'una estratègia de la vostra universitat, institució, centre, grup?
No ho feu tot sols! Feu-ho en equip amb d'altres docents.
No ho feu tot sols! Demaneu consell.
No ho feu a cost zero! Per més DIY que sigui... sempre hi ha un cost.
No ho feu sense adaptar-vos a la imatge corporativa!
Feu-ho pensant que es tracta d'una aventura. Aprendreu moltíssimes coses i segurament serà ben rendible.