Aspectes per considerar quan es pensa en la possibilitat de fer un MOOC

Per què el fem?

Forma part d'una acció institucional
Té relació amb la meva actuació docent habitual
He tingut una idea que no veig que ningú la faci: singularitat
Veig que hi ha gent que ensenya una cosa, però crec que jo la sé fer molt millor
Tema zero: pont entre secundària i universita
Tema divulgatiu d'interès general
Tinc ganes de saber com respon un públic objectiu global, vaig a provar
Fent el MOOC aprendré noves eines, docència virtual, milloraré la meva docència presencial
Oportunitat per fer una cosa nova
Tema d'interès en una zona geogràfica determinada
Docència en una llengua determinada per ajudar a promoure-la (e.g., català)
És un tema difícil, però jo en sóc un expert a nivell mundial
Tinc videos disponibles de materials OCW, i els puc aprofitar fàcilment per fer el MOOC
Tinc molts de PPT o textos disponibles de materials OCW, i puc generar fàcilment vídeos per al MOOC
Senzillament, per inquietud personal i curiositat
Perquè connecta amb la meva recerca
Perquè espero formar part d'una comunitat relacionada amb el tema
Tinc temps disponible i vull invertir-lo en conèixer com es munta un MOOC

A qui va dirigit?

Estudiants preuniversitaris
Estudiants de grau
Estudiants de màster
Estudiants de doctorat
Formació permanent postgraduada
Formació general per a tothom
Nínxol molt específic de mercat
Petit curs per a un centre (ja no és "M"OOC)

Quin és el punt de partida?

Zero absolut, ni tan sols sé en què podria consistir el curs
Zero, però ja tinc una idea del que m'agradaria i puc fer
Ja tinc presentacions PPT i textos
Ja tinc videos
Ja estic fent aquesta assignatura o tema de forma presencial
No tinc res, però sóc força expert en el tema
No tinc gaire res, però sóc aficionat al tema