23 claus per muntar un MOOC, perquè tingui èxit i per gaudir-ne``


Anàlisi

1. Disposar d'un tema atractiu
2. Tenir expertesa en el tema
3. Comptar amb estudiants potencials
4. Conèixer el marc regulador
5. Inscriure el curs en un projecte més ampli
6. Aprofitar per incrementar internacionalització i creació de comunitat

Planificació
Escollir una plataforma adequada
Assignar a cada subtema recursos variats

Materials
4. Reaprofitar materials propis existents i dels altres
5. Gravar videos de forma sostenible
6. Cuidar el so i la producció dels videos

Pedagogia

Assignar cada continugt a l'assoliment real de competències
Lligar els materials amb un flux d'aprenentatge clar
Mantenir la tensió i l'interès pel curs amb reptes i recompenses

Avaluació
Avaluar l'avenç dels estudiants amb intenció
Barrejar proves test, p2p i altres equilibradament

Col.laboració estudiants
Fer servir les xarxes socials de forma proactiva
Organitzar hangouts/preguntes-i-respostes i discussions en xarxa

Promoció
Elaborar un videoclip promocional atractiu
Fer un video de presentació interessant
Identificar i usar els procediments més eficients de promoció
Mantenir un blog del curs

Valoració
Passar enquestes abans, durant i després del curs
Fer propostes de millora per al futur

Resum
22. Planificar el curs ordenadament perquè pugui tenir èxit
23. Incomplir el pla amb seny, per poder-ne gaudir
Comunicar públicament la innovació que suposa el curs


Saber en què s'és expert o en què es pot trobar un equip col.labor expert
Saber que el tema escollit és atractiu, rellevant i interessant
Tenir clar el públic objectiu
Disposar de les habilitats i equip proper suficient (DIY) o el suport tècnic necessaria de la institució
Conèixer l'entorn i el context dels MOOC (implicacions acadèmiques, professionals, o`ractiques). oportunitats, etc.
Fer DAFO
Fer Pla estratègic, de treball, anàlisi
Virtualització d'una assignatura presencial, o extensió a MOOC d'un curs Moodle?

Saber variar la impartició de temes en diferents tipus de video
Dinamitzar el curs
Avaluar bé
Saber gravar video i editar-lo, fer croma, etc.
Saber captar so

Fer clip viral-promocional
Fer video de presentació
Fer videos perl mig, professors=persones físiques

Valorar plataformes
També és recerca
Crea comunitat
Internacionalitza/ sinèrgies
preuniv, premàster?

La llengua
Les xarxes socials

Forma part d'un projecte personal/grupal de més abast

Cal estructurar en temes i subtemes

Planificar! - és sostenible?
Seguir la planificació!
Incomplir i canviar la planificació!

Divertir-s'hi!


Tenir web, blog, etc.
Escriure, escriure, escriure, comunciar congressos, etc etc... innovar, investigar

23 claus

Tenir clar el tema

Saber el públic potencial

La llengua

Amb qui es compta de col.laboradors/equip universitat

Habilitat mínima video

Habilitat mínima web/xarxes socials

Un video informatiu

Un video promocional

Un web-blog i xarxes socials

Elements motivadors al llarg del curs

Contingut i objectiu clar del curs

Proves per saber si l'estudiant avança però que el motivin

Formar part d'un projecte més gran, de futur o personal

Sortit fora zona habitual, o reaprofitar material

Planificar

Complir amb la planificació

Cambiar la planificació

Valorar com ha anat i millorar

Sostenibilitat

Plataforma: depenent de l'entorn institucional

Aprofitar experiència en moodle/online learning i saber diferències

Internacionalitzar

Aprofitar per més enllà de formar

Crear comunitat per a futura recerca

Aprofitar el que ha fet altra gent, però crear contingut i formació singular