Comparació entre un curs online i un curs MOOC

MOOC
Curs online clàssic
Molts d'estudiants (massiu!)
Número limitat d'estudiants
El video, protagonista.
El video és un element més, sovint inexistent
Clips de video curts
Algunes gravacions de classes, llargues
Gran abandonament els primers dies
Poc abandonament
No costa res registrar-s'hi, sovint
Costos normals de matrícula, habitualment
Utilització habitual d'avaluació Peer-to-Peer (P2P)
En general no se'n fa ús, del P2P
Possibles hangouts virtuals per interactuar
Possibles trobades presencials per interactura
Sense horari específic
Pot haver-hi limitacions horàries
Fan servir OER (Recursos Educacionals Oberts)
Pot haver-hi recursos de caire no obert
Flux d'aprenentatge poc pautat
Flux d'aprenentatge més pautat
Llibertat de tema
Temes limitats sovint a àrea de coneixement
Certificat genèric opcional, open badge
Certificat específic
Aprenentatge coopeatiu
Aprenentatge més top-down
Solen ser temes en constant innovació
Temes sovint establerts i/o més tancats
Cursos més aviat actius
Cursos que poden ser menys actius
El professor acaba la feina abans de començar, més aviat un dinamitzador
El professor és un guia permanent al llarg del curs
L'avaluació la prepara el professor a l'avenç, tot automàtic
El professor avalua individualment interactuant
Plataforma informàtica específica
Plataforma informàtica estàndard
Integració en una gran estructura de màrketing
Sovint sense orientació de màrketing estratègic
Comunitat més enllà de final de curs
Sovint sense creació de comunitat
Inscripció també durant el període d'impartició
Inscripció només fins al principi del curs
Avaluacions sense data concreta
Data concreta per a avaluacions