Aquest és el wiki del curs #23clausmooc impartit a l'ICE UB Gener-febrer 2014
http://www.ub.edu/ice/noticies/cursmooc

Tema 1: Introducció

Comparació entre un curs moodle i un curs MOOC

Tema 2: Reflexió, Planificació

Primer treball: Descripció, Aspectes per considerar quan es pensa en la possibilitat de fer un MOOC, Exemple de planificació d'un MOOC

Tema 3: Video

Tema 4: Aprenentatge

Tema 5: Avaluació

Segon treball: Descripció, Consells i claus per fer un video

Terma 6: Col.laboració

Tema 7: Promoció

Tema 8: Valoració

Treball final: Descripció

23claus23