23 claus per muntar un MOOC, perquè tingui èxit i per gaudir-ne


 1. Trobar un tema atractiu
 2. Tenir expertesa en el tema
 3. Comptar amb estudiants potencials
 4. Conèixer el marc regulador
 5. Inscriure el curs en un projecte més ampli
 6. Escollir una plataforma adequada
 7. Assignar a cada subtema recursos oberts variats
 8. Reaprofitar materials propis existents i dels altres
 9. Gravar videos curts i de forma sostenible.
 10. Cuidar el so i la producció dels videos
 11. Assignar cada contingut a l'assoliment real de competències
 12. Lligar els materials amb un flux d'aprenentatge clar
 13. Mantenir la tensió i l'interès pel curs amb reptes i recompenses
 14. Avaluar l'avenç dels estudiants amb intenció
 15. Barrejar proves test, p2p i altres equilibradament
 16. Fer servir les xarxes socials de forma proactiva
 17. Organitzar hangouts/preguntes-i-respostes i discussions en xarxa
 18. Elaborar un videoclip promocional atractiu
 19. Fer un video de presentació interessant
 20. Identificar i usar els procediments més eficients de promoció internacional
 21. Passar enquestes abans, durant i després del curs
 22. Fer propostes de millora per al futur
 23. Comunicar públicament la innovació que suposa el curs